Biuletyn programu Leonardo da Vinci „Wsparcie dla przedsiębiorców”


Kolejny numer biuletynu programu Leonardo da Vinci „Wsparcie dla przedsiębiorców” skupiony jest na rezultatach, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców. Zostały w nim przedstawione rozwiązania z zakresu wzmacniania i rozwoju kompetencji zarówno menedżerów, jak i pracowników – zarówno tych z dużym bagażem zawodowym, jak i dopiero wkraczających na rynek pracy.