I. polskojęzyczne Targi Narzędzi Edukacyjnych (Tool Fair Poland)


Serdecznie zapraszamy  edukatorów, trenerów, facylitatorów oraz inne osoby  zaangażowane w edukację pozaformalną na I. polskojęzyczne Targi Narzędzi Edukacyjnych (Tool Fair Poland).

Tool Fair to spotkanie osób pracujących z młodzieżą w ramach różnorodnych inicjatyw i projektów edukacyjnych skupionych na edukacji pozaformalnej.

Polska edycja stanowi wstęp do uczestnictwa w międzynarodowej edycji targów narzędzi edukacyjnych, które w tym roku zostaną zorganizowane w listopadzie w Rovaniemi (Finlandia). Organizacja majowego wydarzenia rozpoczyna również serię wydarzeń organizowanych 9 maja br. w Warszawie  w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny on-line, wymaga zarejestrowania się na portalu Salto-Youth.net : ➡️ https://bit.ly/2Ofxj0W

Nabór trwa do 8 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy !

GAME, SET, MATCHING – Sport as an Educational Tool


Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z polską Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz z SALTO EUROMED. Było wydarzeniem międzyregionalnym – wzięli w nim udział uczestnicy z krajów programu Erasmus+, państw Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji i z krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Train Adventure


Train Adventure było hybrydowym wydarzeniem łączącym elementy: spotkania służącego budowaniu partnerstw w ramach EVS, wizyty studyjnej i sesji szkoleniowych. Główną metodą uczenia się były spotkania z ukraińskimi organizacjami EVS oraz doświadczenia międzykulturowe we Lwowie, Winnicy, Czerniowcach i Sławsku.

Konferencja „Wschodni wymiar mobilności”


Mobilność, w tym studiowanie za granicą, to bardzo ważne doświadczenie dla młodych ludzi, dlatego zajmuje ona ważne miejsce w polityce Unii Europejskiej – podkreśliła komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou, podsumowując dwudniową konferencję „Wschodni wymiar mobilności”, która odbyła się 6–7 lipca br. w Warszawie.