Historie sukcesu stypendystów SCIEX


W ramach realizowanego od 2009 roku Funduszu Stypendialnego SCIEX 135 doktorantów i młodych uczonych otrzymało stypendia o wartości ogółem prawie 12 mln franków szwajcarskich na przeprowadzenie innowacyjnych projektów badawczych w najlepszych jednostkach naukowych w Szwajcarii.

Badania ze szwajcarską precyzją


Fundusz Stypendialny Sciex działa od 2009 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program ten kładzie nacisk na wspieranie inicjatyw w zakresie badań i stanowi ważny instrument mający na celu promowanie młodych, utalentowanych pracowników naukowych, którzy zamierzają prowadzić badania we współpracy z badaczami i instytucjami w Szwajcarii.