Erasmus+ Sport – dzień informacyjny


Aktywność fizyczna wpływa na samopoczucie i poprawia stan zdrowia każdej osoby. W wymiarze społecznym sport zwiększa tolerancję, wzmacnia postawy obywatelskie i przyczynia się do włączenia społecznego. Jednak wciąż poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy, w tym w Polsce, jest zbyt niski. Jednym ze sposobów na zachęcenie do sportu i aktywności fizycznej jest program Erasmus+ Sport.

Erasmus+ Sport


Zwiększanie poziomu aktywności fizycznej obywateli Unii Europejskiej, promocja dwutorowej kariery sportowców oraz walka z dopingiem i przemocą w sporcie to tylko niektóre cechy projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ Sport. O tym, jak wnioskować z sukcesem do tego programu, rozmawiali uczestnicy spotkania informacyjnego pt. „Erasmus+ Sport”, które odbyło się 23 października w Warszawie.

GAME, SET, MATCHING – Sport as an Educational Tool


Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z polską Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz z SALTO EUROMED. Było wydarzeniem międzyregionalnym – wzięli w nim udział uczestnicy z krajów programu Erasmus+, państw Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji i z krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie


Ze względu na fakt, że wychowanie fizyczne niesie ze sobą tak wiele korzyści stało się ono przedmiotem zainteresowania na poziomie europejskim, a Traktat Lizboński z 2009 r. stworzył podstawę prawną dla działań promujących sport w Europie.

W odpowiedzi na to zainteresowanie sieć Eurydice opracowała raport zatytułowany „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie”. Raport można postrzegać jako jedną z pierwszych prób ze strony Komisji Europejskiej zidentyfikowania słabych i mocnych stron wychowania fizycznego w szkołach w krajach Europy. Poniżej przedstawiamy główne wnioski z raportu.