FRSE promowała polskie uczelnie w Indiach


W dniach 10–12 listopada br. przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zaproszenie Komisji Europejskiej wzięli udział w 12. edycji konferencji poświęconej szkolnictwu wyższemu oraz współpracy Indii z Unią Europejską w dziedzinie edukacji. Wydarzenie odbywało się w New Delhi i zostało zorganizowane przez Federację Indyjskich Izb Handlu i Przemysłu (FICCI), Indyjskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu oraz tamtejsze Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Studiowanie to wyzwanie – nowa publikacja Eurodesku


Skala ocen studentów na Cyprze, w Irlandii i Holandii obejmuje noty od 0 do 10, a w Portugalii aż do 20. Uczelnie w Finlandii oferują ponad 500 kierunków studiów wykładanych w języku angielskim, natomiast w Barcelonie 60 proc. kierunków wykładanych jest wyłącznie po katalońsku. Dwie trzecie słuchaczy na Uniwersytecie Islandzkim stanowią kobiety, tymczasem we Francji studiuje 285 tysięcy obcokrajowców.