Promocja polskiego szkolnictwa wyższego w Brazylii


W ramach misji edukacyjnej w Brazylii, promującej polskie szkolnictwo wyższe, odbyły się spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, przedstawicielami brazylijskich instytucji odpowiedzialnych za programy mobilności akademickiej oraz przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych. Wszystkie wydarzenia zostały zorganizowane pod szyldem kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Konsultacje społeczne: agenda modernizacji szkolnictwa wyższego


Zostały uruchomione konsultacje społeczne dotyczące modernizacji szkolnictwa wyższego. Ich celem jest zebranie opinii na temat aktualnej sytuacji europejskiego szkolnictwa wyższego oraz potrzeb tego sektora. Konsultacje związane są z rozpoczętym przez Komisję Europejską przeglądem agendy modernizacji szkolnictwa wyższego, która została opublikowana na 2011 r.

Wspólne studia od A do Z


Czym różni się wspólny dyplom od dyplomu podwójnego? Co oznacza termin wspólne studia? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w nowej publikacji przygotowanej przez ekspertów z tej dziedziny.