Upowszechnianie rezultatów projektów


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ uruchomiła nową zakładkę na stronie www.erasmusplus.org.pl. Nowy dział poświęcony jest problematyce upowszechniania rezultatów projektów realizowanych w programie Erasmus+.

Skuteczna promocja rezultatów projektów


Zwiększenie prestiżu organizacji, budowanie marki, kreowanie wizerunku instytucji jako eksperta oraz odpowiedzialnego partnera zagranicznego, inspirowanie innych, dzielenie się wiedzą to tylko nieliczne korzyści płynące z upowszechniania rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Na ważny temat” beneficjenci programu oraz zainteresowani tematem mogli rozmawiać o skutecznej promocji rezultatów projektów w programie Erasmus+.

Ruszył cykl spotkań „Na ważny temat”


Przełamujące schematy, konkretne, optymistyczne, innowacyjne, a także odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności i dostosowane do wieku odbiorców – to tylko niektóre cechy, jakie powinny mieć działania zwiększające świadomość obywatelską. Wypracowaniem zbioru zasad dla osób, które będą realizować projekty w tym zakresie, zajęli się uczestnicy pierwszego spotkania z cyklu „Na ważny temat”, które zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

PROMO, czyli jak upowszechniać i wykorzystywać rezultaty projektów?


Realizując projekty młodzieżowe, warto zadbać o ich widoczność, a przede wszystkim o promocję rezultatów, które powstały w trakcie przedsięwzięcia. Współczesne technologie dają nam wiele możliwości. Co zrobić aby nasze sukcesy zostały zauważone? Zapraszamy na szkolenie, które pomoże Ci zaplanować promocję Twoich indywidualnych osiągnięć, rezultatów Twojego projektu, jak i samej organizacji.