Wizyty studyjne w ramach FSS


Do 6 czerwca 2016 r. otwarty jest nabór wniosków składanych w ramach działania Wizyty Studyjne Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Wizyty studyjne służą przede wszystkim nawiązaniu współpracy oraz podtrzymaniu i rozwinięciu dotychczasowych działań podejmowanych przez instytucje z Polski, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, ale każda z nich poszerza także horyzonty, pozwala otworzyć się na nową kulturę, poznać ludzi, zwyczaje, zachwycić się przyrodą, architekturą, a nawet – kuchnią.

Mobilni beneficjenci unijnych programów edukacyjnych | wystawa


17 października br. na Placu Przyjaciół Sopotu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy promującej projekty mobilności realizowane przez polskich beneficjentów w ramach programów edukacyjnych UE. Otwarcie było jednocześnie inauguracją dużego spotkania odbywającego się pod hasłem „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora”. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa.