Temat EPALE: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2016


W 1992 r. ONZ ogłosiło 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Jest to znakomita okazja, aby przypomnieć, jaką rolę osoby niepełnosprawne i ich przedstawiciele odegrali i w dalszym ciągu odgrywają jako siła napędowa zmian w polityce na całym świecie. Na EPALE zebrano materiały z całej Europy, które pokazują różne sposoby korzystania przez osoby niepełnosprawne z edukacji dorosłych.

Mija dziesięć lat od przyjęcia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Oparte na prawach człowieka podejście do kwestii niepełnosprawności stało się stosowanym na całym świecie punktem odniesienia prawnego. Nie doszło do tego jednak z dnia na dzień. Jest to rezultat wieloletniej kampanii i działań mających na celu zwiększenie świadomości, prowadzonych zwłaszcza przez ruch na rzecz osób niepełnosprawnych. Tego typu wysiłki mają w dalszym ciągu ogromne znaczenie, bo wokół nas wciąż istnieje mnóstwo barier.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Achieving 17 Goals for the Future We Want” (Osiągając 17 celów dla przyszłości, której chcemy), które odnosi się do przyjęcia 17 Zrównoważonych Celów Rozwoju. Ich rolą jest przyczynienie się do tego, aby świat stał się bardziej włączający dla osób z niepełnosprawnościami.

W UE udział osób niepełnosprawnych w edukacji i szkoleniach jest na poziomie niższym niż 10%. W tej kwestii występują bardzo duże różnice między krajami – w Norwegii wskaźnik ten wynosi ponad 30%, a w Rumunii mniej niż 5%. W wielu krajach udział osób niepełnosprawnych w uczeniu się przez całe życie jest znacząco niższy niż osób pełnosprawnych. EPALE docenia korzyści wynikające z edukacji dla osób z niepełnosprawnościami oraz znaczenie budowania dla nich bardziej włączającego i sprawiedliwego społeczeństwa.