TEPE 2019: Nauczanie i nauczyciele również muszą się zmieniać


„Nauczyciele to architekci przyszłości” – taka myśl, wygłoszona przez prof. Lin Goodwin, towarzyszyła otwarciu 13. Międzynarodowej konferencji sieci naukowej Teacher Education Policy in Europe – TEPE 2019. Wydarzenie ściągnęło do Krakowa ponad 250 specjalistów z całego świata, którzy wspólnie koncentrowali się na kwestii nauczycieli wysokiej jakości – jak ich kształcić i doskonalić ich warunki pracy.

Po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczestników konferencji przez przewodniczącą sieci TEPE i gospodynię tegorocznej edycji, prof. Joannę Madalińską-Michalak, swój wykład wygłosiła prof. Lin Goodwin z Uniwersytetu w Hong Kongu. W wystąpieniu przekonywała, że w kwestii polityki kształcenia nauczycieli należy się skupić na tym, co „tu i teraz”, ale przede wszystkim warto przyjąć perspektywę długodystansową. „Jeśli świat się zmienia, nauczanie i nauczyciele również muszą się zmieniać” – mówiła prof. Lin Goodwin.

Potrzebę „nadążania” za nowymi czasami dostrzega również Uri Ben Ari, prezes i założyciel Fundacji Atena, której celem jest wyposażanie nauczycieli w Izraelu w laptopy i iPady usprawniające ich pracę. – Z powodu postępu technologii nauczyciele stracili swoją podstawową rolę – źródeł wiedzy. Ich funkcja się zmienia. Zarówno wynagrodzenia, jak i status nauczycieli były na bardzo niskim poziomie. W 2007 roku postanowiłem coś z tym zrobić. Zależało mi, by wzmocnić rolę nauczycieli w Izraelu. To mój główny cel. Uważam, że każdy nauczyciel musi mieć zestaw narzędzi cyfrowych, który zawiera osobisty laptop, internet oraz profesjonalne szkolenie w tym zakresie. W ciągu 10 lat dostarczyliśmy takie pakiety 25 tys. nauczycieli w Izraelu – opowiadał Uri Ben Ari. Szerzej o swojej działalności i potrzebach wyposażania nauczycieli w nowe technologie prezes Fundacji Atena mówił podczas prezentacji w ramach równoległych sesji.

W trakcie konferencji ponad 100. specjalistów rozmawiało na tematy dotykające różnych aspektów edukacji nauczycieli – od jej modernizacji, przez formy motywacji nauczycieli aż po realizowanie przez nich mobilności zagranicznych. Prof. Wanda Dróżka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w swoim wystąpieniu podjęła kwestię generacyjnych zmian w zawodzie nauczyciela. – Starsi nauczyciele odchodzą na emerytury, a nowi są inni, traktują ten zawód bardziej pragmatycznie. Trzeba ich uczyć, by nie zapominali o wartościach społecznych, o szerszej odpowiedzialności – zaznaczyła prof. Dróżka. Dr Hanna Tomaszewska-Pękała z Uniwersytetu Warszawskiego opowiadała o badaniach nad przedwczesnym kończeniem nauki, jakie przeprowadziła razem z mgr Pauliną Marchlik. Wyniki ich działalności goście konferencji mogli prześledzić na jednym z 26. plakatów prezentowanych w sesji posterowej.

Dodatkowo uczestnicy TEPE 2019 mogli wysłuchać, a nawet wziąć udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym jakości edukacji nauczycieli. Nieodzownym elementem tego typu wydarzeń są także spontaniczne, kuluarowe dyskusje, jakie goście toczyli w przerwach między poszczególnymi punktami programu.  – Takie konferencje powinny być w Polsce organizowane, co wynika zwłaszcza z wykładów specjalistów z zagranicy. Na przykład prof. Gert Biesta mówił o tym, co oznacza w dzisiejszych czasach jakość nauczyciela oraz jakość kształcenia. Zwracał uwagę na takie aspekty, których my w Polsce jeszcze nie zauważamy, nie badamy. Konferencje sieci TEPE są potrzebne, aby rezultaty tych naszych wystąpień i badań dotarły do polityków. Mam nadzieję, że dotrą – podsumowała prof. Wanda Dróżka.