Terminy składania wniosków w programie Erasmus+2020


Wszystkim zainteresowanym zamierzającym złożyć wnioski o dofinansowanie w konkursie 2020 w ramach programu Erasmus+ przypominamy o terminach składania wniosków:

Akcja 1

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 13 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 24 marca 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
Uniwersytety Europejskie – 26 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 3

Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą– 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

Działania „Jean Monnet”

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Działania w dziedzinie sportu

Współpraca partnerska – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Małe partnerstwa współpracy – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po programie oraz odwiedzenia strony dedykowanej programowi Erasmus +