The Network of Role Models


 

The Network of Role Models to inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do grup defaworyzowanych i potrzebujących wsparcia. Głównym celem inicjatywy jest powołanie sieci osób i instytucji – wzorów do naśladowania, które mogłyby zainspirować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, tj. ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, z kryminalną przeszłością i innych, do powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie. Wspomnianym wzorem do naśladowania może być każdy człowiek, który w ramach wolontariatu jest gotów podzielić się swoją historią, doświadczeniem i umiejętnościami z osobami, do których skierowana jest inicjatywa. Seminarium inaugurujące inicjatywę komisyjną „The Network of Role Models” odbyło się 4 grudnia 2017 r. w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających w obszarze wykluczenia społecznego, ośrodków i centrów pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych, Caritas Polska, urzędów miast, aresztów śledczych, Ochotniczych Hufców Pracy, szkół i uczelni wyższych, oraz centrów wolontariatu. Spotkanie podzielono na część konferencyjną oraz warsztatową. W części pierwszej zaprezentowane zostały założenia inicjatywy oraz działalność FRSE w obszarze wykluczenia społecznego. W dalszej część Pani Anna Gorgolewska (Uniwersytet SWPS) przybliżyła uczestnikom tematykę wykluczenia społecznego oraz roli wzorów do naśladowania i ich pozytywnego wpływu na innych. Po wstępnie teoretycznym wystąpili wybrani „Role Models”, tj.:

  • p. Justyna Nowicka – psycholog pracujący w Areszcie Śledczym w Lublinie z młodocianymi przestępcami, wyróżniona w konkursie EDU Inspirator 2016 oraz p. Karolina Wychowaniak, psycholog, pracownik Centrum Wolontariatu w Lublinie – zaangażowana w projekt Nowa Droga – dedykowany dla osób młodych, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze;
  • p. Monika Piasecka – reprezentująca Global Dignity Poland;
  • p. Agnieszka Kossowska –  autorka książki „Duże sprawy w małych głowach”, w której językiem dzieci opowiada o niepełnosprawności;
  • p. Beata Lebek – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie. Podczas wystąpienia zaprezentowany został film opowiadający historię Kacpra, wychowanka ZSS, który mimo niepełnosprawności, został powołany do kadry narodowej pływaków;
  • p. Elmira Abasbekowa – uchodźca z Kirgistanu, dziennikarka i tłumaczka, która doświadczyła wykluczenia ze względu na pochodzenie;
  • p. Andrzej Kacorzyk – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Przedstawił nowe spojrzenie na metodę resocjalizacji poprzez nauczanie o historii Holokaustu i niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym.

Podczas sesji warsztatowej uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz sieciowania instytucji. Efektem prac poszczególnych grup było m.in. wskazanie grup, które doświadczają w Polsce wykluczenia społecznego, określenie cech potencjalnego „Role Model” oraz sprecyzowanie swoich oczekiwań względem inicjatywy.

 

Prezentacje z seminarium do pobrania:

Anna Gorgolewska – Uniwersytet SWPS – Role Model a wykluczenie społeczne

Justyna Wychowaniak – Eleutheria – Wolontariat na rzecz więźniów oraz osób opuszczających zakłady karne

Monika Piasecka – Global Dignity

Agnieszka Kossowska – Tylkomatka, Tylkoojciec, Tylkorodzic?

Andrzej Kacorzyk – Auschwitz – historia, edukacja obywatelska

 

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.