TIK w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami


Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami”.

Spotkanie organizowane w ramach monitoringu tematycznego poświęcone będzie tematowi zwiększania umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych w edukacji i szkoleniach skierowanych do osób z mniejszymi szansami.

Konferencja ma na celu prezentację przykładów nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz ich zastosowania w pracy nauczycieli, uczniów i studentów oraz edukatorów prowadzących szkolenia z udziałem osób dorosłych.

Nowoczesna oferta edukacyjna i szkoleniowa powinna być oparta nie tylko na tradycyjnych metodach nauczania, lecz przede wszystkim na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie edukacji i rozwoju.

Chcielibyśmy stworzyć platformę dla wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się rozwojem narzędzi TIK a beneficjentami programów „Uczenie się przez całe życie”, szczególnie tymi, którzy pracują z grupami narażonymi na wykluczenie społeczne.

Więcej informacji