Trenerzy młodzieży


W tym roku mija siódma rocznica istnienia zespołu trenerskiego Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”.

Misją zespołu trenerskiego jest wspieranie rozwoju potencjału młodzieży w celu umożliwienia jej pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zespół trenerski wspiera również organizacje i osoby pracujące z młodzieżą/na rzecz młodzieży w celu budowania i rozwijania ich kompetencji oraz podnoszenia jakości ich pracy.

Misja ta realizowana jest poprzez wspieranie Narodowej Agencji w realizacji celów programu „Młodzież w działaniu” za pomocą wysokiej jakości szkoleń krajowych i międzynarodowych, promowania działań z zakresu edukacji pozaformalnej oraz uczestniczenia w tworzeniu standardów pracy z młodzieżą.

Trenerzy współpracują także z innymi instytucjami i programami, np. z Comeniusem, Funduszem Polsko-Litewskim, Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Zespół składa się obecnie z 23 osób. Narodowa Agencja stara się oferować trenerom możliwości rozwoju, wspiera ich również na arenie współpracy międzynarodowej.