Trwa Forum III Wieku


Forum III Wieku to konferencja towarzysząca XXVI Forum Ekonomicznemu, która odbywa się w dniach 7-10 września 2016 r. w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacją Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego po raz ósmy organizują Forum III Wieku. Jest to cykliczne, coroczne, międzynarodowe wydarzenie, zainaugurowane w 2009 r, którego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście zachodzących zmian demograficznych związanych ze starzejącym się społeczeństwem. – Forum III Wieku jest miejscem, gdzie chcemy postrzegać zmiany demograficzne nie jako zagrożenie, ale jako wielką szansę dla rozwoju społecznego i ekonomicznego – tłumaczy prezes STW, a zarazem szefowa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk.

Podczas Forum odbywają się debaty oraz panele dyskusyjne na temat polityki senioralnej, szans i barier starzejącego się społeczeństwa, srebrnej gospodarki jako kierunku rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz wykorzystania potencjału i aktywności seniorów.

W czasie warsztatów edukacyjnych, dla liderów organizacji seniorskich, przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące uczenia się przez całe życie, upowszechniania wolontariatu, poprawy jakości życia seniorów, a także integracji międzypokoleniowej.

Uroczyste rozpoczęcie Forum III Wieku odbyło się 7 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, panele dyskusyjne odbywały się na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju, a Sesja Plenarna Forum III Wieku 9 września br., w Miasteczku Galicyjskim.

W Forum III Wieku bierze udział ponad 200 osób z kraju i zagranicy, liderów UTW, innych organizacji seniorskich, a także przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, środowiska naukowego oraz podmiotów gospodarczych.
W konferencji swój udział potwierdzili m.in. Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego; Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza; Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki; Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania; dr Sylwia Spurek, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Róża Thun, Europoseł.

Gośćmi specjalnymi Forum III Wieku będą Prezydent Światowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku – AIUTA, prof. ekonomii Francois Vellas, z Uniwersytetu w Tuluzie, syn założyciela pierwszego UTW na świecie oraz Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Leif Hallberg. Po raz kolejny w Nowym Sączu gościć będą reprezentanci polonijnych UTW z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Austrii.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza i Starosta Nowosądecki.

Dla uczestników i Gości Forum po uroczystym rozpoczęciu konferencji wystąpił zespół regionalny Starosądeczanie. Natomiast na rynku Miasteczka Galicyjskiego dodatkową atrakcją będą przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Sądecczyzny regionalne przysmaki, a lokalni przedsiębiorcy, na stoiskach promocyjnych, zaprezentują swe produkty i usługi.