Trwała współpraca Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i FRSE


Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podpisali list intencyjny dotyczący nawiązania trwałej współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Wspólne działania będą mieć na celu rozpowszechnianie informacji o europejskich programach zarządzanych przez FRSE oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej łódzkich placówek oświatowych.

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizował uroczystość podpisania ww. dokumentu. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego reprezentowany był przez Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego, natomiast FRSE reprezentował Tomasz Szymczak, dyrektor programu eTwinning, członek zarządu FRSE.

 • Korzyści wynikające ze współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji są następujące:
 • budowanie trwałego partnerstwa w celu podejmowania strategicznych działań w regionie, opartego na wzajemnej wymianie potrzeb;
 • stworzenie wojewódzkiej sieci placówek (przede wszystkim podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego) w celu upowszechniania informacji poprzez:
  • organizację konferencji, seminariów, festiwali;
  • promowanie międzynarodowej współpracy przyczyniającej się do poprawy warunków mobilności edukacji m.in. w zakresie wymiany młodzieży i osób dorosłych;
  • zawieranie partnerstwa pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze edukacji w różnych krajach;
 • szybszy przepływ informacji pomiędzy FRSE a placówkami oświatowymi w województwie łódzkim;
 • zwiększenie możliwości wykorzystania funduszy unijnych w obecnym programie „Uczenie się przez całe życie” i przyszłym programie „Erasmus dla wszystkich”, w którym nacisk będzie położony na tworzenie strategicznych partnerstw w regionie.