Twoje prawa, twoja przyszłość!


Do 9 września Europejczycy mogą wziąć udział w największych jak dotąd konsultacjach społecznych na temat praw obywatelskich.

W ramach konsultacji, które potrwają cztery miesiące obywatele zostaną zapytani o przeszkody, na jakie napotykają, wykonując swoje prawa jako obywatele UE, np. gdy podróżują po Europie, podczas głosowania lub kandydowania w wyborach lub dokonując zakupów internetowych. Inicjatywa ta poprzedza obchody Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. (IP/11/959). Opinie społeczeństwa zostaną bezpośrednio uwzględnione w programie politycznym Komisji i będą stanowić podstawę sprawozdania dotyczącego obywatelstwa UE z 2013 r., które ma zostać przedstawione dokładnie za rok: 9 maja 2013 r.

– Dwadzieścia lat po tym, jak w niewielkim nadgranicznym mieście Maastricht stworzyliśmy obywatelstwo UE, musimy ożywić europejski projekt, i musimy to uczynić z bezpośrednią pomocą naszych obywateli -powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, pierwsza unijna komisarz ds. obywatelstwa. – Unia Europejska istnieje po to, by służyć obywatelom. Oczekują oni od niej konkretnych rezultatów, takich jak tańsze opłaty roamingowe, większe prawa dla ofiar przestępstw oraz łatwiejsze zakupy internetowe dla obywateli – i właśnie to im dajemy. Bezpośredni wkład obywateli pomoże nam kontynuować ten proces, a nawet uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki w przyszłości. Zwracam się do wszystkich obywateli o poświęcenie kilku minut i przekazanie nam swojej opinii: chodzi tu o Wasze prawa i Waszą przyszłość”.

W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła pierwsze sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, w którym wymieniła 25 konkretnych działań mających zaradzić problemom napotykanym przez obywateli UE podczas wykonywania swoich praw. Od tego czasu Komisja pracuje nad realizacją swoich przyrzeczeń poprzez:

  • wzmocnienie praw blisko 75 mln ofiar przestępstw rocznie w całej UE (IP/11/585);
  • ograniczenie biurokracji dla 3,5 mln osób rejestrujących samochód w innym państwie UE każdego roku, co przyniesie oszczędności rzędu 1,5 mld euro (IP/12/349);
  • zakazanie stosowania dodatkowych opłat za korzystanie z kart kredytowych oraz domyślnie zaznaczonych pól dla osób dokonujących zakupów online (MEMO/11/675);
  • wzmocnienie prawa do rzetelnego procesu dla wszystkich obywateli UE, co znajdzie zastosowanie do 8 mln postępowań rocznie (IP/12/430, IP/10/1305)
  • wyjaśnienie praw majątkowych 16 mln „międzynarodowych” par mieszkających w UE (IP/11/320)

W ramach konsultacji obywatele krajów UE zostaną zapytani o przeszkody, jakie napotykają, w egzekwowaniu swoich praw jako obywatele UE, np. gdy podróżują po Europie, podczas głosowania lub kandydowania w wyborach lub dokonując zakupów internetowych.

Inicjatywa ta poprzedza obchody Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. Opinie społeczeństwa zostaną bezpośrednio uwzględnione w programie politycznym Komisji i będą stanowić podstawę sprawozdania dotyczącego obywatelstwa UE z 2013 r., które ma zostać przedstawione dokładnie 9 maja 2013 r.

Komisja Europejska pragnie dowiedzieć się, z jakimi problemami mogą borykać się obywatele przemieszczający się w UE, niezależnie od tego, czy ich celem ich podróży jest praca, studia czy wypoczynek, czy też korzystają z praw wyborczych lub konsumenckich. Komisja pragnie również dowiedzieć się, w jakiej Unii Europejskiej obywatele pragnęliby żyć w 2020 r.

Krótki kwestionariusz z własnymi opiniami można wypełnić na stronie: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.