Uczyć się inaczej


Uczyć można się niemal w każdej sytuacji, a edukacja, która odbywa się z daleka od szkolnych czy akademickich ław, także może służyć naszemu rozwojowi. Edukacja pozaformalna to uznany i coraz bardziej rozpowszechniony sposób zdobywania i rozwijania kompetencji, uczenia się o świecie, o innych, lecz także o sobie samym.

Bardzo ważnym narzędziem wspierającym edukację pozaformalną był program “Młodzież w działaniu” (2007-2013), który w roku 2014 został zastąpiony przez program Erasmus+ Młodzież. To dzięki środkom finansowym z tych programów dziesiątki tysięcy młodych ludzi z Polski mają okazję uczestniczyć w międzynarodowych wymianach młodzieżowych, wolontariacie europejskim czy w projektach szkoleniowych. Poznają przy tym swych rówieśników z innych krajów, wspólnie odkrywają swoje pasje, nawiązują kontakty i uczą się od siebie nawzajem.

Badania potwierdzają skuteczność edukacji pozaformalnej, która nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmieniających się realiów współczesnego runku pracy. Pracodawcy zgodnie twierdzą, że oprócz wykształcenia od swoich pracowników oczekują także wysoko rozwiniętych umiejętności pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i społecznych czy bardzo dobrej znajomości języków obcych. Wszystkie te umiejętności można zdobyć właśnie dzięki uczestnictwu w międzynarodowych działaniach finansowanych ze środków wspomnianych wyżej programów.

Publikacja Uczyć się inaczej. Kompendium wiedzy o edukacji pozaformalnej na podstawie doświadczeń uczestników i uczestniczek programu „Młodzież w działaniu” to wyjątkowy zbiór informacji na temat edukacji pozaformalnej i wykorzystywania jej w procesie poznawania siebie i innych.