Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim zapraszają do udziału w konferencji „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”, poświęconej szeroko pojętej problematyce umiędzynarodowienia polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Będzie to pierwsza z konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki zaplanowany na wrzesień 2017 roku.

Konferencja odbędzie się w dniach 20–21 października 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli nowo wybranych władz uczelni odpowiedzialnych za problematykę międzynarodową oraz kierowników uczelnianych biur współpracy z zagranicą i rekrutacji cudzoziemców.

Misją Narodowego Kongresu Nauki jest wypracowanie postulatów reform, które umożliwią pełną realizację ambicji polskich naukowców. To odpowiedź na potrzeby środowiska, która zostawi trwały ślad w postaci deklaracji programowych, wniosków i referatów. Wyzwania, przed którymi stoi polska nauka będą przedmiotem oddolnej debaty, w której wezmą udział m.in. organizacje pozarządowe, samorządy oraz przedsiębiorstwa.

Formularz rejestracyjny i program konferencji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.