Umowa pomiędzy Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i UE


Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Unia Europejska podpisały umowę na kolejną edycję wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

W nowym okresie finansowania zostanie udostępnione 15 krajom członkowskim Unii Europejskiej łącznie 2,8 mld euro (1,5 mld euro z funduszy EOG i 1,3 mld euro z funduszy norweskich). Środki zostaną przekazane w celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z Państwami-Darczyńcami.

Polsce w ramach kolejnej rundy finansowania zostanie przyznane:

  • 397,8 Euro z funduszy EOG
  • 411,5 Euro z funduszy norweskich

Jednym z pięciu głównych priorytetów nowej perspektywy jest edukacja.

Więcej informacji.