Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane


Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie operatorem środków Funduszy EOG w obszarze edukacji.

Kwota dofinansowania programu ze środków Funduszy Norweskich i EOG to 20 mln euro, a współfinansowanie krajowe programu wyniesie ponad 3,5 mln euro. Partnerami programu z państw-darczyńców będą: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS).

Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się najwcześniej w drugiej połowie 2018 r.

Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

W drugiej edycji funduszy dofinansowano ponad 1300 projektów. Łączna suma środków na lata 2009-2014 dla Polski wynosiła 578,1 mln euro. W ramach Funduszu Stypendialnego
i Szkoleniowego finansowanego w II edycji funduszy, którego Operatorem była FRSE dofinansowano 171 projektów oraz zrealizowano 289 wizyt przygotowawczych i studyjnych na łączną kwotę prawie 15 mln euro.

W trzeciej edycji państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein, przeznaczyły na program łącznie ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska pozostaje, podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem tych środków finansowych.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Funduszy Norweskich i EOG znajdują się na stronie: http://www.eog.gov.pl/