Unia Europejska laureatem Pokojowej Nagrody Nobla


Unia Europejska otrzymała dzisiaj Pokojową Nagrodę Nobla. Komitet Noblowski przyznał UE to wyróżnienie, aby podkreślić jej wkład w działania na rzecz pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka, prowadzone od ponad sześćdziesięciu lat.

„Pokojowa Nagroda Nobla to dla Unii Europejskiej ogromny zaszczyt. To wyróżnienie jest największym, jaki można sobie wyobrazić, dowodem uznania dla stojących u podstaw Unii głębokich motywów politycznych, wyjątkowego trudu, jaki podejmowały coraz to nowe kraje europejskie, aby położyć kres wojnom, pokonać to, co dzieli, i wspólnie kształtować kontynent, na którym panuje pokój i dobrobyt. Ta nagroda jest nagrodą nie tylko dla samego projektu oraz instytucji stojących na straży wspólnych, europejskich interesów, lecz również dla 500 milionów obywateli Unii”, powiedzieli we wspólnym oświadczeniu przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Obydwaj przewodniczący stwierdzili, że Unia Europejska nadal będzie w pełni realizować swoje zaangażowanie na rzecz „pokoju i bezpieczeństwa, zarówno w krajach sąsiadujących, jak i na całym świecie”.

Komitet Noblowski przyznał UE to wyróżnienie, aby podkreślić jej „wkład w działania na rzecz pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka, prowadzone w Europie od ponad sześćdziesięciu lat”.

Uznał on, że działania UE na rzecz stabilizacji „pomogły przekształcić przeważającą część Europy z kontynentu ogarniętego wojną w kontynent, na którym panuje pokój”. Działania UE są wyrazem idei «braterstwa między narodami» oraz «kongresów pokoju», które w sporządzonym w 1895 r. testamencie Alfred Nobel wymienił jako kryteria otrzymania pokojowej nagrody. ”

Źródło: Komisja Europejska