Unijne programy edukacyjne w Polsce w latach 2007-2013


Gdy w 2007 r. zaczynaliśmy realizację programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”, osoby, które dziś cieszą się z licencjatu, kończyły piątą klasę podstawówki. Wydaje się, że w edukacji czas mija szybciej niż w innych dziedzinach życia – tu nie ma miejsca na bezczynność, niezbędna jest natomiast odpowiedzialna współpraca wszystkich mających wpływ na kształtowanie rzeczywistości.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uczestniczy w tym dziele już od 20 lat. Staramy się robić wszystko, by na każdym etapie edukacji – również tej pozaszkolnej – młodym ludziom i ich opiekunom zaoferować jak najlepsze warunki rozwoju.

We wspieranych przez nas inicjatywach uczestniczyli seniorzy i przedszkolaki, sportowcy i niepełnosprawni, uczniowie i nauczyciele, praktycy i wykładowcy z uniwersytetów. W sumie setki tysięcy osób, które zobaczyły świat, nawiązały współpracę, podniosły kompetencje, a przede wszystkim – pokazały, że można, a nawet trzeba iść naprzód.

Przez siedem lat funkcjonowania programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała dofinansowanie w wysokości ponad 562 mln euro. Prawie połowę tej kwoty rozdzielono w ramach programu Erasmus.

W pozostałych komponentach programu „Uczenie się przez całe życie” wsparcie wyniosło: 120 mln euro (Leonardo da Vinci), 87 mln euro (Comenius) i 17 mln euro (Grundtvig). W ramach programu „Młodzież w działaniu” wartość dofinansowania wyniosła ponad 56 mln euro.

Od 2007 r. liczba projektów wspieranych finansowo przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji systematycznie rosła, podobnie jak wielkość budżetów programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. W 2013 r. łączna wartość budżetów tych dwóch programów przekroczyła 100 mln euro.

Zapraszamy do lektury całego raportu!