Unlocking the Universe


Tytuł projektu: Unlocking the Universe
Organizator: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Czas realizacji: 2011-2013 r.

Warsztaty i pokazy astronomiczne oraz seanse planetarne – takie atrakcje przygotowano dla seniorów w ramach projektu Unlocking the Universe, zrealizowanego w Olsztynie. Pogłębianie wiedzy z zakresu astronomii nie było jednak najważniejszym celem przedsięwzięcia. Organizatorzy wybrali tę dziedzinę, ponieważ uznali, że astronomia zainspiruje seniorów do działania. I nie pomylili się.

Słuchacze Koła Astronomicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie oraz podopieczni miejscowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Polskiego Związku Niewidomych zaangażowali się w projekt z radością. Dzięki niemu mogli nie tylko wziąć udział w pokazach i obserwacjach rzadkich i ciekawych zjawisk astronomicznych, ale także – przy wsparciu pracowników planetarium – przygotować wystawę popularyzującą postać i dokonania naukowe Mikołaja Kopernika.

Uczestnicy projektu opracowali również trasę turystyczną obejmującą miejsca działalności i pobytu  Kopernika, a także przeprowadzili cykl pięciu spotkań dla niewidomych i niedowidzących o Układzie Słonecznym, korzystając ze stworzonych przez siebie trójwymiarowych rysunków, makiet i modeli. Przygotowali także prezentacje wyników badań nad problemami objętymi tematyką projektu. Wykonane przez uczestników przedsięwzięcia pomoce dydaktyczne nadal są wykorzystywane na zajęciach dla osób niewidomych i niedowidzących. Różnorodność działań umożliwiła beneficjentom wszechstronny rozwój. Seniorzy nie tylko pogłębili swoją wiedzę w zakresie astronomii i pionierskich odkryć w tej dziedzinie, ale również poczuli się współodpowiedzialni za podejmowane działania. Dziś są bardziej energiczni i zmotywowani. Nie tylko potrafią zachęcić do aktywności swoich rówieśników, ale także przekazywać wiedzę osobom niewidomym i niedowidzącym. Pokonując nieśmiałość i strach, wzmocnili również poczucie własnej wartości.

Projekt Unlocking the Universe był próbą odpowiedzi na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie. Organizatorzy zadbali więc o stworzenie podstaw współpracy, obejmującej dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami w pracy z seniorami, z zagranicznymi partnerami projektu. Były nimi instytucje z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Francji. W trakcie projektu przedstawiciele partnerskich organizacji przyglądali się temu, w jaki sposób w innych krajach prowadzone są działania edukacyjne, by następnie wdrażać wybrane rozwiązania w swoich placówkach.

 

Od koordynatora:
Elżbieta Plucińska
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Do realizacji projektu przystąpiliśmy z konkretną wizją tego, co zamierzamy osiągnąć. Mimo że współpraca z zagranicznymi partnerami nie była dla nas nowością, spotkania z nimi w  czasie warsztatów okazały się bardzo inspirujące. Każdy z partnerów, prezentując swoje działania i osiągnięcia, potrafił zaproponować coś oryginalnego. Zachęciło nas to do  poszukiwania jeszcze lepszych rozwiązań. Była to dla mnie interesująca intelektualna przygoda, a jednocześnie okazja do poznania różnych kultur, regionów Europy, miast, biografii  wybitnych astronomów, a przede wszystkim ludzi z różnych zakątków naszego kontynentu.