Urszula Augustyn Sekretarzem Stanu w MEN i pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach


Urszula Augustyn, członek Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, została powołana przez premier Ewę Kopacz na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach w Ministerstwie Edukacji Narodowej, sekretarza stanu w MEN.

Jest tarnowianką, mężatką, ma dwoje dzieci. Była posłanką V i VI kadencji Sejmu RP. W Sejmie VI kadencji pracuje w Komisji Kultury i Środków Przekazu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – jest wiceprzewodniczącą tej Komisji.

Urszula Augustyn jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, pełni też funkcję zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy.

Jest przewodniczącą Platformy Obywatelskiej RP w powiecie tarnowskim grodzkim i wiceprzewodnicząca Zarządu PO RP Regionu Małopolskiego.

Aktywnie działa na rzecz rozwoju i promocji Małopolski, gromadzi wokół siebie szerokie środowiska aktywnych kobiet, nauczycieli, działaczy kultury.

Źródło wiadomości: Ministerstwo Edukacji Narodowej