Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego będzie wspierał FRSE


22 sierpnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podpisała porozumienie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Razem będziemy upowszechniać informacje o projektach edukacyjno-społecznych realizowanych przez województwo oraz o europejskich programach edukacyjnych zarządzanych przez FRSE, w szczególności w obszarze edukacji i współpracy europejskiej na terenie województwa mazowieckiego.

Porozumienie o współpracy podpisali panowie Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny FRSE oraz Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Samorządu Woj. Mazowieckiego i Mirosław Krusiewicz, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Celem współpracy jest w szczególności współorganizowanie konferencji tematycznych, seminariów i dni informacyjnych skierowanych do obecnych oraz przyszłych beneficjentów projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanych lub współrealizowanych przez województwo oraz europejskich programów edukacyjnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Porozumienie zostało zawarte na czas określony – będzie trwało do 31.12.2012 r.