Uwaga uczelnie! Do zdobycia certyfikaty ECTS Label i DS Label


Zachęcamy polskie szkoły wyższe posiadające Kartę Uczelni Erasmusa do udziału w konkursach o ECTS i DS. Label. Są to prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez Komisję Europejską stanowiące nagrodę dla uczelni za wzorowe stosowanie systemu ECTS oraz wydawanie suplementu do dyplomu. Wyróżnienia są szansą dla uczelni na promocję w kraju i za granicą.

W konkursie ECTS Label mogą wziąć udział uczelnie, w których poprawnie funkcjonuje system ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – narzędzie wspierające organizację i zarządzanie procesem dydaktycznym oraz ułatwiające zaliczanie okresu studiów zrealizowanego przez studenta w innej uczelni. ECTS Label to znak jakości potwierdzający dbałość uczelni o internacjonalizację kształcenia i ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta.

Certyfikat DS. Label jest wyróżnieniem przyznawanym przez Komisję Europejską uczelniom, w których suplement do dyplomu jest wydawany zgodnie z wytycznymi Komisji wszystkim absolwentom automatycznie po skończeniu studiów i bezpłatnie, w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków, zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy, UNESCO i Komisję Europejską.

Pierwszym terminem składania wniosków do Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” (FRSE) w obu konkursach jest 1 czerwca 2013 r. Wnioski, które wpłyną do FRSE w tym terminie, zostaną przekazane do konsultacji Ekspertów Bolońskich, a następnie zwrócone do uczelni z ewentualnymi uwagami w celu dokonania poprawek.

Ostatecznym terminem składania do FRSE finalnych wersji wniosków jest 20 września 2013 r. Wnioski te zostaną następnie przekazane do oceny nadzorowanej przez Komisję Europejską.

Wnioski w obu konkursach należy składać na adres:
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Zespół Ekspertów Bolońskich
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

Więcej informacji na stronach: ECTS LabelDS Label.