W Dniu Europy zakończył się tydzień Comeniusa


9 maja, w Dniu Europy, kończy się europejski Tydzień Comeniusa. Polskie szkoły aktywnie włączyły się w działania związane z tym wydarzeniem.

Nie tylko uczestniczyły w spotkaniach i innych działaniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu Comenius oraz Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning, ale także podejmowały własne akcje promocyjne, opowiadały w społecznościach lokalnych o realizowanych projektach międzynarodowych i zachęcały uczniów i nauczycieli do nauki języków obcych i poznawania Europy.

Przez cały tydzień odbywały się konkursy dla uczniów oraz wystawy ich prac, spotkania z partnerami, festyny, dni językowe. Na profilu FRSE na Facebooku można obejrzeć film nakręcony w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. Czekamy na kolejne relacje, a więcej o organizowanych wydarzeniach można dowiedzieć się ze strony www.comeniusweek.eu, na której polscy nauczyciele zarejestrowali jak dotąd 78 pomysłów na wypromowanie programów Comenius i eTwinning i realizowanych w ich ramach projektów.

Bardzo ważnym wydarzeniem w ramach tygodnia Comeniusa była również konferencja pt. „Międzynarodowa współpraca w obszarze edukacji na terenie województwa łódzkiego”. Odbyła się ona 6 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Została zorganizowana przez Narodową Agencję Programu Comenius – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Departamentem Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z inicjatywy Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Była ona świetną okazją dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów przedszkoli i szkół województwa łódzkiego do spotkania i porozmawiania o wyzwaniach edukacyjnych w ich regionie. Znaczna część konferencji poświęcona była projektom znajdującym się w ofercie Programu Comenius, takim jak projekty partnerskie (Dwu- i Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół, Partnerskie Projekty Regio) oraz związane z nimi Wizyty Przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe, a także nowa akcja realizowana przez uczestników Partnerskich Projektów Szkół – Wyjazdy Indywidualne Uczniów.

Dyskusje pokazały, jak duże znaczenie w pracy nauczyciela ma gotowość do podejmowania nowych wyzwań, ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.