Wdrażanie programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego


Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się seminarium bolońskie „Wdrażanie programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego”. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami.

Program spotkania:

Powitanie uczestników
dr hab. Jerzy Halicki, Uniwersytet w Białymstoku, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie („Lifelong Learning”) do swej misji i strategii?
dr hab. Marek Wilczyński, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ekspert boloński

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński

Poczęstunek

Dobre i złe praktyki wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na uczelniach.
prof. dr hab. Jerzy Bolałek, Uniwersytet Gdański, ekspert boloński

Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów