Weź udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017 i Odkryj Swój Talent!


Po ogromny sukcesie jakim była pierwsza edycja European Vocational Skills Week, Komisja Europejska postanowiła kontynuować tą inicjatywę, która w sposób szczególny adresowana jest do instytucji działających w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Ma ona na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego a ten cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, gdzie ich uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować przykłady dobrych praktyk, podzielić się innowacyjnymi pomysłami a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z sektora VET.

Druga edycja odbędzie się w dniach 20-24 listopada 2017 r., jednak działania organizowane przez Państwa mogą rozpocząć się już od 1 września 2017 r. do czego gorąco zachęcamy. Podobnie jak w roku ubiegłym wydarzenia, które będą miały miejsce w ramach European Vocational Skills Week zostaną promowane w mediach społecznościowych, na stronach internetowych oraz w publikacjach Komisji Europejskiej. Jest to doskonała okazja, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną jak i międzynarodową – dzięki uczestnictwu w inicjatywie Komisji Europejskiej, instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania kontaktu i wspólnego działania na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.

Istnieje bardzo wiele możliwości wsparcia rozwoju sektora kształcenie i szkolenia zawodowe. Mogą być to m.in.: dni otwarte w szkołach, sesje z ekspertami sektora VET, konkursy z nagrodami, prelekcje, warsztaty, spotkania z politykami i przedstawicielami władz lokalnych oraz wiele innych. Więcej przykładów możliwych działań oraz informacje na temat European Vocational Skills Week znajdują się na stronie internetowej KE.

Rejestracja wydarzeń, które mają odbyć sie w ramach European Vocational Skills Week odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tej szczególnej inicjatywie.