Wielki sukces Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży


Za nami drugie posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży podczas którego obradowano nad złożonymi w ramach konkursu wnioskami. Spotkanie było jednym z kluczowych punktów Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, odbywającego się w Nowym Sączu.

W sierpniu br. odbył się pierwszy konkurs wniosków, w ramach którego organizacje z Polski i Ukrainy mogły starać się o dofinansowanie projektów młodzieżowych. Do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest Narodową Instytucją Zarządzającą Rady, wpłynęło 307 wniosków, do ukraińskiej Narodowej Instytucji Zarządzającej Radą – 43 wnioski. Działalność Rady finansowana jest ze środków, których dysponentem jest po stronie polskiej Ministerstwo Edukacji Narodowej, a po stronie ukraińskiej Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Wyniki konkursu wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2016

– Przyjaźń polsko-ukraińska jest realizowana poza granicami. Wnioskodawcom nie przeszkodził wakacyjny termin konkursu, a mamy także sygnały, że organizacje wspólnie bez większych problemów tworzyły nowe partnerstwa – powiedziała Marzenna Drab przewodnicząca Rady, Podsekretarz Stanu w MEN.

W ramach konkursu organizacje najczęściej wybierały formę wymian młodzieżowych. Najaktywniejszymi wnioskodawcami były organizacje pozarządowe oraz szkoły. W ramach tegorocznego konkursu, po stronie polskiej zostanie dofinansowane 50 projektów, które w większości odbędą się w Polsce.

Szacuje się, że w projektach weźmie udział około 1900 osób. Działania realizowane mają być w terminie od 12 września do 18 listopada.

– Działania realizowane będą od 12 września, do 18 listopada, mamy nadzieję, iż pomimo tak krótkiego czasu, wszystko uda się zorganizować. Polskie i ukraińskie organizacje, już podczas etapu składania wniosków, pokazały, że są zdeterminowane i chętne do współpracy – dodaje dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzież powstała we wrześniu 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządami Polski i Ukrainy. Rada pragnie zachęcić młodzież i osoby pracujące z młodzieżą do wspólnych działań. Mają one pozwolić m.in. na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.