Wizyty studyjne w ramach FSS


Do 6 czerwca 2016 r. otwarty jest nabór wniosków składanych w ramach działania Wizyty Studyjne Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Wizyty studyjne służą przede wszystkim nawiązaniu współpracy oraz podtrzymaniu i rozwinięciu dotychczasowych działań podejmowanych przez instytucje z Polski, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, ale każda z nich poszerza także horyzonty, pozwala otworzyć się na nową kulturę, poznać ludzi, zwyczaje, zachwycić się przyrodą, architekturą, a nawet – kuchnią.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąc funkcję Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce, wdrażanego w oparciu o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych, działa na rzecz rozszerzenia oraz pogłębienia współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce i na obszarze Państw Darczyńców – Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Kto może złożyć wniosek?
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie instytucje edukacyjne, które są uprawnione do udziału w FSS, zarówno instytucje z Polski jak i z Państw-Darczyńców.
Z Polski o dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, tj.:

  • szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
  • szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
  • publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
  • instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe).

Instytucjami uprawnionymi do wnioskowania z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) są: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny – przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacyjnymi, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

Wniosek składany jest przez instytucję, a nie przez osobę indywidualną. Instytucja może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek. Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę od jednej do dziesięciu osób, tylko do jednego kraju programu.

Weź udział!
Wizyta może trwać maksymalnie dziesięć dni (i dodatkowo dwóch dni przeznaczonych na podróż). Dofinansowanie otrzymane na realizację Wizyty Studyjnej ze środków FSS pokrywa 100% kwalifikowalnych kosztów, a wkład własny nie jest wymagany. Instytucja może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek. Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę do dziesięciu osób w jednym kraju programu tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Wszystkie informacje o tym jak złożyć wniosek i jakie są zasady aplikowania o środki znaleźć można na stronie internetowej Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
Spotkania dla osób zainteresowanych
Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na dni otwarte Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, które odbędą się 20 i 26 kwietnia 2016 roku w siedzibie FRSE (ulica Mokotowska 43, Warszawa). Rejestracja i większość informacji znajduje się na stronie internetowej FSS.