W@kacje z eTwinningiem


Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby rozpocząć współpracę międzynarodową w programie eTwinning. Inspirujące projekty realizowane na specjalnej platformie internetowej czekają właśnie na Was!

Zapiszcie się na szkolenia i kursy z ekspertami Narodowej Agencji oferowane bezpłatnie przez całe wakacje. Szkolenia odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43.

Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 3 godziny.

Na każde szkolenie możemy zaprosić maksymalnie 15 osób. Podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Nie zwracamy kosztów dojazdu na spotkanie.

W trakcie szkolenia przewidziana jest rejestracja w programie eTwinning, poznanie oferty programu i jego możliwości oraz praktyczne wykorzystanie oferowanych narzędzi do poszukiwania partnerów, utworzenia projektu i jego realizacji.

Po zakończeniu spotkania każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Marta Wasek
mwasek@frse.org.pl
tel. 022 46 31 400