treść strony

dr Błażej Poboży

Członek Zarządu
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Doktor nauk humanistycznych. Politolog. Od kilkunastu lat związany z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Popularny nauczyciel akademicki, dwukrotnie wyróżniany w konkursie na najlepszego wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski i Europy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki partii i ruchów społeczno-politycznych.

Do 2015 r. stały komentator wydarzeń politycznych. Od czerwca 2016 do listopada 2018 r. zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy odpowiedzialny m.in. za promocję i komunikację społeczną oraz oświatę. Nadzorował Wydział Oświaty i Wychowania oraz Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. Aktualnie radny m.st. Warszawy. Członek Komisji Promocji i Kultury oraz Komisji Zdrowia. Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2018 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.