treść strony

Piotr Gajewski

Zastępca Dyrektora Generalnego
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Politolog, urzędnik, społecznik. Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji współpracuje od kilku lat. W latach 2020-2021 członek Rady Fundacji. Członek Komitetu Ewaluacyjnego programu Erasmus+ dla sektora Młodzież i Europejskiego Komitetu Solidarności.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach politologia i kulturoznawstwo międzynarodowe. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA). Absolwent prestiżowego programu ARGO Top Public Executive dla wyższej kadry urzędniczej realizowanego przez IESE Business School (Barcelona, Madryt) we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (Warszawa).

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu public relations i edukacji oraz w pracy w administracji publicznej.

W latach 2016-2021 dyrektor Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, później w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Był m.in. członkiem Zespołu ds. wdrażania reformy edukacji. Koordynował prace Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki. Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współpracował z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, urzędami wojewódzkimi, kuratorami oświaty. We współpracy z Telewizją Polską i Polskim Radiem realizował kampanie informacyjne dotyczące m.in. kształcenia zawodowego.

Blisko 10 lat związany z Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie współtworzył i koordynował liczne projekty edukacyjne i patriotyczne.

Przez kilka lat był prezesem organizacji pozarządowej. Od wielu lat współpracuje z młodzieżowymi i studenckimi organizacjami pozarządowymi, jak również z organizacjami skupiającymi działaczy dawnej opozycji antykomunistycznej z lat 70. i 80. XX w.

Pasjonat sportów zespołowych, fotografii.

Żonaty, ojciec trójki dzieci.