treść strony

Dawid Solak

zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Menedżer specjalizujący się w tematyce rozwoju innowacji i synergii pomiędzy edukacją a biznesem, w szczególności przemysłem.

Doświadczenie zdobywał na kierowniczych stanowiskach w Grupie Azoty, odpowiadając np. za programy akceleracyjne dla start-upów oraz za współpracę z partnerami z sektora edukacji i nauki, między innymi dot. wdrażania systemu kształcenia dualnego. W przeszłości związany z Platformą Przemysłu Przyszłości (instytucją rządową odpowiedzialną za wspieranie procesów związanych z transformacją cyfrową gospodarki) na stanowiskach przewodniczącego rady, członka zarządu, a także prezesa zarządu. Odpowiadał między innymi za Europejską Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych, współpracę międzynarodową, zwłaszcza z Komisją Europejską i OECD, jak również za działania regionalne. Doświadczony w pracy w FRSE, gdzie przez rok pełnił funkcję członka zarządu i był zaangażowany w realizację programu Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego, WorldSkills oraz w zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią COVID-19.

Uczestnik prestiżowego programu szkoleniowego International Visiteur Leadership Programme finansowanego przez Departament Stanu USA, członek Stowarzyszenia Alumni zrzeszającego absolwentów programów rządu USA. Administratywista, posiada tytuł MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Aktualnie na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na Akademii Sztuki Wojennej oraz Organizational Design for Digital Transformation na MIT.