treść strony

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny FRSE
Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Członek kilku językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, m.in w latach 2005-2007 członek zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzez podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej.

Koordynator projektu Rady Europy „Country Profile”, a od 2014 r. ekspert programu „Horyzont 2020”. Recenzent podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii „Język to podstawa. Ucz się języków”, a także wykładowca na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Autor artykułów dotyczących edukacji językowej wydawanych w Polsce i za granicą, w tym także przez tak renomowane wydawnictwa, jak Cambridge University Press i Multilingual Matters.

W ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełnił stanowisko koordynatora (1998-2011), a następnie wicedyrektora i dyrektora unijnych programów edukacyjnych: LINGUA, SOCRATES/Uczenie się przez całe życie, współpracy szkół europejskich eTwinning. Twórca polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label realizowanego przez FRSE na zlecenie Komisji Europejskiej, w którym nagradzane są nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych.

W 2017 r. dr Paweł Poszytek objął funkcję Oficjalnego Delegata WorldSkills Poland. Rok później, podczas Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie, wraz z przyjęciem Polski do struktur WorldSkills International powierzono mu obowiązki Oficjalnego Delegata odpowiedzialnego za reprezentowanie kraju również do globalnej struktury organizacji.

W 2018 r. zainicjował projekt Mobilnego Centrum Edukacyjnego – naczepy szkoleniowo-dydaktycznej (mobilnej klasopracowni), w której prowadzone są warsztaty i zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów. Także pomysłodawca Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji (KRSE), gdzie w gronie ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na system edukacji w Polsce, tworzona jest przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów mający na swoim koncie dorobek kilku płyt, jak i doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.