treść strony

dr Dariusz Brakoniecki

Zastępca Dyrektora Generalnego
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki. Autor ponad 40 publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. Ekspert w kancelariach prawnych w Warszawie i Olsztynie. Doradca podmiotów sektora prywatnego świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ekspert w Radzie Interesariuszy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek miejskich. Piastował stanowisko dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, a następnie pełnił funkcję wiceprezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie.

W 2020 roku objął stanowisko dyrektora Biura Edukacji Dorosłych i Sportu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.