Kampania informacyjna RPI: Wolontariat jako forma aktywności społecznej wspierającej proces wychowawczy


Już jutro Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE zaprasza na webinarium pt.: Wolontariat jako forma aktywności społecznej wspierającej proces wychowawczy.
Rozpoczęcie spotkania o godzinie 15:00.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

  • Miejsce wolontariatu w szkole.
  • Rola wolontariatu w wychowaniu i profilaktyce.
  • Wolontariat i e-wolontariat jako narzędzia budowania dobra wspólnego.

Zaprezentowane zostaną także przykłady dobrych praktyk.
Zapraszamy do rejestracji