Wręczono nagrody laureatom konkursu EDUinspiracje


Dwunastu laureatów konkursu EDUinspiracje oraz EDUinspirator odebrało nagrody podczas Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uroczystość odbyła się 20 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas ceremonii zwycięzcy odebrali statuetki z rąk wiceminister edukacji Ewy Dudek, wiceprzewodniczącej Rady m. st. Warszawy Ewy Masny-Askanas, dyrektora generalnego FRSE Mirosława Marczewskiego oraz zastępcy dyrektora generalnego FRSE Tomasza Bratka.

Wiceminister edukacji, która uczestniczyła w pracach kapituły obu konkursów, w swoim przemówieniu otwierającym przyznała, że członkowie kapituły musieli dokonać bardzo trudnego wyboru. Wszystkie przedsięwzięcia ocenianie w konkursie EDUinspiracje były na bardzo wysokim poziomie, a osoby, które zrealizowały nominowane projekty wykazały się olbrzymią kreatywnością. Tego samego zdania był Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki, który otwierając galę stwierdził, że nagradzanie wzorowo zrealizowanych projektów edukacyjnych jest bardzo ważne w kontekście promowania programu Erasmus+ oraz zacieśniania współpracy międzynarodowej.

Po oficjalnym otwarciu gali uczestnicy wysłuchali wykładu inauguracyjnego. Przeprowadził go Mateusz Grzesiak, trener rozwoju osobistego i coach, uczący ludzi świadomego myślenia oraz rozwiązywania problemów prywatnych i zawodowych. Podczas swojego wystąpienia mówił, jak inspirować i zachęcać innych do działania, uczyć się i rozwijać własne zainteresowania.

Rozdaniu nagród towarzyszyły olbrzymie emocje, ponieważ nazwiska laureatów w konkursie EDUinspirator oraz nazwy organizacji, które zwyciężyły w konkursie EDUinspiracje, do samego końca były utrzymane w tajemnicy. Laureatów ogłoszono dopiero w trakcie gali. Dla wielu osób wygrana była dużym zaskoczeniem.

Nagroda w konkursie EDUinspirator to dla mnie duża niespodzianka. Takie wyróżnienie zachęca mnie do dalszego działania i inspirowania innych – skomentowała Edyta Kowal-Wencel, nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej w Przeczycach, zwyciężczyni w kategorii Edukacja szkolna w konkursie EDUinspirator.

EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji od 2011 roku. Każda edycja konkursu odbywa się pod innym hasłem.

Cel konkursu jest jednak zawsze ten sam, wyłonienie najlepszych projektów dofinansowanych przez FRSE oraz promocja przedsięwzięć, które inspirują, edukują, podejmują ciekawe tematy oraz zostały wzorowo zrealizowane – podsumowała dyrektora promocji i komunikacji FRSE Agnieszka Pietrzak, która w trakcie gali przedstawiła krótką historię konkursu EDUinspiracje. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Jak podzieliliśmy się sukcesem z innymi”. Oceniano przede wszystkim działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektów. Nominacje w konkursie przyznawała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która wskazała 28 projektów 6 kategoriach. Zwycięzców wyłoniła natomiast kapituła.

W tym roku po raz pierwszy EDUinspiracjom towarzyszył konkurs EDUinspirator. Przez jego organizację FRSE chciała nagrodzić osoby, które dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez fundację wpływają na rozwój systemu edukacji w środowisku lokalnym. Pierwsza edycja odbyła się pod hasłem „Jak motywuję innych do działania”. Chęć udziału w konkursie zgłosiło ponad 100 osób. FRSE nominowała 23 osoby w 6 kategoriach. Wyboru laureatów również dokonała kapituła.

Oba konkursy odbyły się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie zostało również objęte patronatem medialnym przez Perspektywy oraz portal www.ngo.pl.

Wyniki konkursu EDUinspiracje 2014:

Kategoria Edukacja szkolna
XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu

Kategoria Szkolnictwo wyższe
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kategoria Edukacja zawodowa
Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Kategoria Edukacja dorosłych
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Kategoria Edukacja pozaformalna młodzieży
Stowarzyszenie Arteria w Gdyni

Kategoria Polsko-litewska przyjaźń
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Wyniki konkursu EDUinspirator 2014:

Kategoria Edukacja szkolna
Edyta Kowal-Wencel | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach

Kategoria Szkolnictwo wyższe
Katarzyna Chmielewska | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Kategoria Edukacja zawodowa
Jarosław Makal | Politechnika Białostocka

Kategoria Edukacja dorosłych
Bartłomiej Głuszak | Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

Kategoria Edukacja pozaformalna młodzieży
Mateusz Piątkiewicz | Dom Kultury we Włoszczowie

Kategoria Polsko-litewska przyjaźń
Marcin Głuszyk | Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży, Police

Więcej informacji: http://eduinspiracje.org.pl/

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

 

Gala Wręczenia Nagród Edukacyjnych FRSE