Wsparcie dla studentów jest konieczne


Podwyższenie czesnego – jeżeli zrównoważy je odpowiednie wparcie dla studentów – na ogół nie wpływa negatywnie na podejmowanie studiów wyższych, nawet wśród studentów z grup o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, chyba że podwyżki są wyjątkowo duże. Jednak wzrost opłat może spowodować, że studia podejmie mniejsza liczba starszych studentów.

Do takich wniosków prowadzi międzynarodowe badanie, którego wyniki opublikowała dziś Komisja Europejska.

W badaniu podkreślono, że dotacje lub pożyczki mają podstawowe znaczenie dla zrównoważenia negatywnego wpływu czesnego lub podwyżek czesnego na podejmowanie studiów, zwłaszcza w przypadku osób ze słabszych grup społecznych.

W ramach finansowanego przez Komisję badania, przeprowadzonego przez niezależnych naukowców, analizowano wpływ zmian stawek czesnego w dziewięciu krajach z różnymi modelami finansowania w ciągu ostatnich 15 lat (Austria, Kanada, Zjednoczone Królestwo-Anglia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Polska, Portugalia i Korea Południowa).

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, skomentowała:

„Czesne to rzeczywistość dla dużej części studentów w Europie – i budzi ono  liczne kontrowersje. To badanie kwestionuje pewne powszechne założenia i dostarcza cennych informacji na rzecz toczącej się obecnie w UE debaty, jak najlepiej finansować szkolnictwo wyższe, tak aby uczelnie zapewniały jak największej liczbie studentów jak najlepsze wykształcenie, przy jednoczesnym  zagwarantowaniu sprawiedliwego dostępu do edukacji”.