Wspólne studia jako skuteczna forma umiędzynarodowienia i uatrakcyjnienia kształcenia


W Warszawie odbyło się seminarium na temat przygotowania i realizacji wspólnych studiów. Jego celem było przedstawienie uczestnikom przykładu wspólnych studiów realizowanych w programie Erasmus Mundus i podzielenie się doświadczeniem wynikającym z ich prowadzenia.

Program seminarium został oparty na schemacie szkoleń wypracowanych w ramach projektu EMAP (Erasmus MUNDUS Active Participation), którego celem jest wsparcie w poprawnym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wspólnych studiów w programie Erasmus Mundus. Seminarium odbyło się w Warszawie 8 i 29 lutego 2012 r.

Do udziału zaprosiliśmy przede wszystkim przedstawicieli tych uczelni, które w najbliższej rundzie selekcyjnej mają zamiar wnioskować o dofinansowanie wspólnych studiów magisterskich lub doktoranckich, ale także tych, które po prostu interesują się ideą wspólnego kształcenia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami omówionymi podczas seminarium „Wspólne studia jako skuteczna forma umiędzynarodowienia i uatrakcyjnienia kształcenia”.