Współpraca polsko-niemiecka w ramach europejskich programów edukacyjnych


Prezentujemy raport przeglądowy dotyczący współpracy Polski i Niemiec w ramach programów edukacyjnych UE: Socrates, Leonardo da Vinci, „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież dla Europy”, MŁODZIEŻ, „Młodzież w działaniu” w okresie 1998–2010.

Z perspektywy tych lat widać znaczenie tych programów dla polskiego systemu oświatowego w zakresie współpracy europejskiej. Różnorodność akcji w poszczególnych programach prezentuje pełne możliwości działania. Współpraca była możliwa poprzez realizację wspólnych projektów, mobilności indywidualnych i grupowych, sieci współpracy i innych inicjatyw edukacyjnych.

Zapoznaj się z raportem.