Współpraca przedsiębiorstw z sektorem edukacji


Polskie przedsiębiorstwa współpracują z różnymi rodzajami placówek edukacyjnych. Z badania, zrealizowanego w październiku 2018 r. wspólnie przez Fundację Kronenberga przy City Handlowy i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, wynika, że taką współpracę podjęło niemal 70 proc badanych polskich firm.

Głównym celem badania było określenie, jaki odsetek polskich przedsiębiorstw współpracuje ze szkołami zawodowymi oraz poznanie specyfiki takiej współpracy. Wyniki badania dostarczyły również szerszych informacji, m in. o typach prowadzonej współpracy, kategoriach przedsiębiorstw najczęściej ją podejmujących, poziomie zadowolenia, a także motywach i powodach jej podejmowania bądź niepodejmowania. Ważnym aspektem badania było także poznanie istotnych z punktu widzenia pracodawców umiejętności i cech młodych pracowników.

Badanie przeprowadzono z użyciem metody CATI (wywiady telefoniczne) z udziałem 201 przedsiębiorstw. Próba odzwierciedlała rozkład geograficzny oraz strukturę polskich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do lektury wyników badania.