Współpraca szkół w cenie


Wspólne, międzynarodowe studia to dobry sposób wsparcia internacjonalizacji uczelni.

Blisko 150 przedstawicieli świata nauki z Europy, Kaukazu i Azji Centralnej spotkało się 9 i 10 maja na Politechnice Warszawskiej, aby dyskutować o możliwościach tworzenia wspólnych, międzynarodowych programów studiów oraz korzyściach i wyzwaniach stojących przed zainteresowanymi uczelniami.

W konferencji Joint study programmes – facilitator for university internartionalisation uczestniczyli przedstawiciele władz krajowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne grono rektorów, prorektorów, przedstawicieli uczelni i instytucji pełniących rolę biur krajowych programu Tempus oraz Erasmus Mundus z 26 krajów. Obecni byli m.in. goście z: Armenii, Azerbejdżanu, Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Norwegii, Polski, Rosji, Słowacji, Tadżykistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. Czy wspólne programy studiów rzeczywiście są potrzebne? Czym charakteryzują się idealne wspólne studia? Jak je tworzyć i realizować? Na te i wiele innych podobnych pytań szukano odpowiedzi w trakcie dwóch dni konferencji. Dyskusję prowadzili światowej klasy eksperci, tacy jak Michael Blakemore, realizator projektu i twórca narzędzia do oceny jakości wspólnych studiów EMQA z Wielkiej Brytanii, Robert Wagenaar, koordynator studiów EUROCULTURE z Holandii czy Christian Masquelier, koordynator studiów MESC z Francji. Nie zabrakło również polskich akcentów. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z uczestnikami konferencji prof. Władysław Wieczorek, prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, uczelni z wieloletnim stażem w realizowaniu wspólnych studiów. Interesujące prelekcje, żywiołowe dyskusje oraz sesja poświęcona nawiązywaniu kontaktów były doskonałą okazją do zainicjowania współpracy nad wspólnymi programami studiów.

Dwudniowa konferencja była pierwszą z serii trzech spotkań regionalnych poświęconych zagadnieniu tworzenia i realizowania wspólnych programów kształcenia. Kolejne sympozjum, które będzie dotyczyć współpracy z krajami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, odbędzie się w listopadzie w Rzymie.

Konferencje organizowane są w ramach projektu INTERUV Joint Programmes – facilitator for university internationalisation współfinansowanego przez UE w ramach programu Erasmus Mundus działającego w FRSE.