Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • Erasmus+

wrc

30.06.2022 r. 11:30 do 30.06.2022 r. 13:30

Erasmus+ Edukacja dorosłych: spotkanie nt. dofinansowania projektów w konkursie 2022

Opis wydarzenia:

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3 w Białymstoku w godzinach 11:30-13:30. Możliwości wnioskowania zaprezentują pracownicy Narodowej Agencji Programu Erasmus+, którzy odpowiedzą również na Państwa pytania.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego (limit miejsc jest ograniczony, obowiązuje kolejność zgłoszeń): https://forms.office.com/r/7v0xJ1THaN.

Na spotkanie zapraszamy organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, takie jak np.: organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe i otwarte, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, władze lokalne.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości wnioskowania o dofinansowanie projektów w sektorze Edukacja dorosłych programu Erasmus+ 2021-2027:
- Akcja 1Mobilność dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych
- Akcja 2Partnerstwa na małą skalę


Możliwe do realizacji są dwa typy działań, na które można uzyskać dofinansowanie w formie stawek ryczałtowych:

 • w ramach projektów mobilności dorosłe osoby uczące się w ww. organizacjach (słuchacze) z określonych grup wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego oraz przedstawiciele kadry edukacji dorosłych mogą uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych mających na celu rozwój ich kompetencji;
 • natomiast w ramach projektów partnerskich kadra i dorośli słuchacze mają możliwość uczestniczyć w działaniach międzynarodowych realizowanych z udziałem partnerów zagranicznych.

Najbliższe terminy składania wniosków:

 • 4 października godz. 12.00 – Partnerstwa na małą skalę (Akcja 2).
 • 19 października godz. 12.00 wnioski o Akredytację (Akcja 1).

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie również Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE), która m.in. umożliwia poszukiwanie partnerów do projektów, dzielenie się wiedzą w zakresie edukacji dorosłych oraz upowszechnianie rezultatów projektów.

Więcej informacji o programie Erasmus+ oraz sektorze Edukacja dorosłych można znaleźć na stronie https://erasmusplus.org.pl/. Zachęcamy również do zapoznania się z już zrealizowanymi projektami, które znajdą Państwo na naszej stronie w sekcji Zainspiruj się.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje:

 • Gdzie?

  Białystok

 • Kiedy?

  30.06.2022 r. 11:30 do 30.06.2022 r. 13:30

30.06.2022 r. 11:30 do 30.06.2022 r. 13:30