Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • EPALE

wrc

07.10.2021 r. 17:00 do 07.10.2021 r. 19:00

Jak diagnozować zasoby karierowe dorosłych?

Opis wydarzenia:

Na webinarium zapraszamy doradców zawodowych i wszystkich, którzy są zainteresowani tematem projektowania i rozwijania karier edukacyjno-zawodowych. Będziemy rozmawiać o tym, jak rozpoznawać zasoby karierowe dorosłych i co warto diagnozować, aby wzmocnić samoświadomość klientów na temat ich zasobów i ograniczeń.

Poszukamy odpowiedzi na pytania:

 • Czym są zasoby karierowe?
 • Jak można je diagnozować?
 • Jakie są cechy dobrej diagnozy?
 • Jak dobierać metody, techniki i narzędzia diagnostyczne?
 • Jakie kompetencje diagnostyczne powinien posiadać doradca zawodowy pracujący z osobami dorosłymi?
 • 7 października 2021 roku, godz. 17.00. Webinarium poprowadzą: dr hab. Małgorzata Rosalska i dr Jakub Wierzbicki.

  Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE

  Więcej informacji oraz link do rejestracji na webinarium

  Udział w webinarium jest bezpłatny.  Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na Platformie EPALE: Zarejestruj się

  ***          

  dr hab. Małgorzata Rosalska – pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Ambasadorka EPALE.

  dr Jakub Wierzbicki – psycholog, pedagog, doradca zawodowy. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie adiunkt w Collegium da Vinci w Poznaniu. W 2017 roku obronił doktorat z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się zagadnieniami związanymi z doradztwem zawodowym, planowaniem i zarządzaniem karierą, dynamiką małej grupy oraz psychologią ekonomiczną. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji diagnostycznych w doradztwie zawodowym i personalnym oraz kompetencji społecznych.

  Webinarium EPALE – cykl spotkań on-line, których celem jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. Spotkania, kierowane do kadry edukacji dorosłych, są okazją do wymiany doświadczeń, a przez to do doskonalenia kompetencji zawodowych.

Szczegółowe informacje:

07.10.2021 r. 17:00 do 07.10.2021 r. 19:00