Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • Wydawnictwo FRSE

wrc

18.06.2021 r. 12:00 do 20.06.2021 r. 19:00

Oferta FRSE na Plenerze Literackim w Warszawie

Opis wydarzenia:

Bezpłatna oferta wydawnicza FRSE skierowana jest do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą edukacją, programami edukacyjnymi finansowanymi z funduszy unijnych oraz rozwojem osobistym. 

 

Podczas Pleneru literackiego w Ogrodzie Saskim na stoisku FRSE dostępne będą m.in.: 

 • Seria Naukowa FRSE – poruszająca kluczowe zagadnienia w edukacji. W poszczególnych tomach pedagodzy, socjologowie i inni badacze omówili tematy: pedeutologiczne (przywództwo nauczycieli i jakości ich kształcenia nauczycieli), związane z kompetencjami kluczowymi (m.in. kreatywnością), andragogiczne (edukacja dorosłych w Polsce) oraz dotyczące wykształcenia zawodowego z perspektywy systemu edukacji, rynku pracy oraz możliwości programów mobilności edukacyjnej finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autorzy przedstawili także wyniki badań dotyczących edukacji włączającej i bezpieczeństwa w internecie dzieci i młodzieży. 

 • Najnowsze numery czasopisma specjalistycznego “Języki Obce w Szkole” dla nauczycieli języków obcych. 

 • Najnowsze numery popularnego magazynu “Europa dla Aktywnych” prezentującego rezultaty programów edukacyjnych w Polsce. Czytelnicy znajdą w nim inspirujące artykuły i wywiady. 

 • Seria Literatura i Pamięć – wydana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej seria publikacji popularnonaukowych, ze szczególnym uwzględnieniem monografii historycznoliterackich, poświęconych ważnym twórcom i zjawiskom literackim, głównie XX wieku. Publikacje przybliżają dokonania znanych postaci, często prezentując ich działalność i biografie w nowym, dotychczas niezbadanym, świetle. Wydane w ramach serii Literatura i Pamięć książki mogą więc stanowić cenną pomoc naukową dotyczącą historii Polski, przydatną na wszystkich poziomach edukacji.

 • Seria analityczno-badawcza FRSE – publikacje z tej serii prezentują wyniki badań prowadzonych przez Biuro Analityczno-Badawcze FRSE, dotyczących rezultatów programów edukacyjnych. Omówiono w nich tematy związane z wolontariatem, mobilnością nauczycieli, losami zawodowymi absolwentów programu Erasmus+, zwiększaniem trwałości rezultatów projektów, wspieraniem osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych czy współpracą szkół z samorządem.

Oraz: Raporty FRSE o Programie Erasmus+, raporty Biura Eurydice o systemach edukacji w Europie, a także publikacje tematyczne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o edukacji!

Godziny otwarcia dla Zwiedzających:

18 czerwca 2021, piątek, godz. 12.00-19.00 

19-20 czerwca 2021, sobota i niedziela, godz. 11.00-19.00 

Więcej informacji o Plenerze Literackim na stronie Organizatora, którym jest Fundacja Historia i Kultura.

Szczegółowe informacje:

 • Gdzie?

  Warszawa, Ogród Saski

 • Kiedy?

  18.06.2021 r. 12:00 do 20.06.2021 r. 19:00

18.06.2021 r. 12:00 do 20.06.2021 r. 19:00