Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • Erasmus+

wrc

05.10.2022 r. 10:00 do 05.10.2022 r. 12:00

Webinarium: Akredytacja w sektorze Edukacja dorosłych Erasmus+

Opis wydarzenia:

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Podczas webinarium przedstawimy: specyfikę sektora Edukacja dorosłych, podstawowe zasady akredytacji i akredytowanych projektów mobilności w Akcji 1, wniosek o akredytację i zalecenia odnośnie do jego wypełnienia oraz techniczne aspekty składania wniosku.

Czym jest akredytacja?

Akredytacja w programie Erasmus+ określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w nim. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat.

W sektorze Edukacja dorosłych o akredytację mogą ubiegać się organizacje zajmujące się formalną, pozaformalną i nieformalną niezawodową edukacją dorosłych.

Dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane. Konieczne jest jednak posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w realizacji działań w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych.

Organizacje, które uzyskają akredytację, składają w okresie jej obowiązywania uproszczone wnioski o budżet KA121 (dodatkowy deadline), w którym określają rodzaje i liczbę planowanych działań na najbliższe 15 miesięcy. Na tej podstawie Narodowa Agencja wylicza dofinansowanie.

Termin na złożenie wniosków o akredytację upływa 19 października 2022 r. o godz. 12.00 (czasu brukselskiego).

Więcej informacji na temat akredytacji można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    05.10.2022 r. 10:00 do 05.10.2022 r. 12:00

05.10.2022 r. 10:00 do 05.10.2022 r. 12:00