Wydawnictwo FRSE w wykazie MNiSW z liczbą 80 punktów!


Wydawnictwo FRSE znalazło się w uaktualnionym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z liczbą 80 punktów. Dzięki temu autorzy, redaktorzy i badacze publikujący swoje prace w Wydawnictwie FRSE będą mogli włączyć je do dorobku naukowego.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem MNiSW [PDF]

Dotychczas w serii naukowej FRSE ukazało się kilkanaście monografii poświęconych różnym aspektom edukacji, m.in. przywództwu nauczycieli, kształceniu zawodowemu, edukacji dorosłych, edukacji włączającej, bezpieczeństwu w sieci, kreatywności, przedsiębiorczości oraz innym kluczowym kompetencjom nabywanym w ciągu życia. Wszystkie publikacje są dostępne bezpłatnie pod adresem: www.czytelnia.frse.org.pl

Zapraszamy do współpracy badaczy i naukowców, którym bliskie są sprawy edukacji. Szczegóły znajdują się na stronie www.frse.org.pl/wydawnictwo.